2018

Uchwała Nr LVI/548/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół p

Uchwała Nr LVI/548/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki.
Lista wiadomości