2018

Uchwała Nr LVI/547/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie współdziałania z Miastem Puszczykowo w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad jezior

Uchwała Nr LVI/547/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie współdziałania z Miastem Puszczykowo w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim.
Lista wiadomości