2018

Uchwała Nr LVI/546/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/470/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obw

Uchwała Nr LVI/546/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr  XLVIII/470/2018 Rady Gminy Komorniki  z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Komorniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Lista wiadomości