2018

Uchwała Nr LVI/545/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/469/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Komornik

Uchwała Nr LVI/545/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/469/2018 Rady Gminy Komorniki  z dnia 1 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Komorniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdnym okręgu wyborczym.
Lista wiadomości