2018

Uchwała Nr LVI/541/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej

Uchwała Nr LVI/541/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej.

Uzasadnienie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Lista wiadomości