2018

Uchwała Nr LVI/539/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i

Uchwała Nr LVI/539/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Lista wiadomości