2018

Uchwała Nr LVI/538/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Uchwała Nr LVI/538/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Objaśnienie

Lista wiadomości