2018

Uchwała Nr LVI/537/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Uchwała Nr LVI/537/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

zal. nr 1

zal. nr 1 a

zal. nr 2  

zal. nr 2 a

zal. nr 2 b

zal. nr 5 

zal. nr 6

Lista wiadomości