2018

Uchwała Nr LV/535/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwalenia WPF na lata 2018-2025.

Uchwała Nr LV/535/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwalenia WPF na lata 2018-2025.

zal. nr 1 do uch. 535

zal. nr 2 do uch. 535

Objaśnienia do uch. 535

Lista wiadomości