2018

Uchwała Nr LIV/533/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w

Uchwała Nr LIV/533/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach.

Uzasadnienie do uch. 533

zal. do uch. 533 

Lista wiadomości