2018

Uchwała Nr LIV/532/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatow

Uchwała Nr LIV/532/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P w m. Wiry.
Lista wiadomości