2018

Uchwała Nr LIV/527/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 123/2, obręb Ros

Uchwała Nr LIV/527/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości - działki o nr ewid. 123/2, obręb Rosnówko-Walerianowo, na okres trzech lat.
Lista wiadomości