2018

Uchwała Nr LIV/524/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie uli

Uchwała Nr LIV/524/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ulicy Poznańskie.

Uzasadnienie do uch. 524

zal. nr 1 do uch. 524 mapa

zal. nr 2 do uch. 524

zal. nr 3 do uch. 524

Lista wiadomości