2018

Uchwała Nr LIV/522/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnem

Uchwała Nr LIV/522/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki  z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach zmienionej uchwałami Rady Gminy nr XXII8242/2012 z dnia 27 września 2012r., XXIX/265/2012 z dnia 23 listopada 2012r. oraz XI/111/2015 z dnia 3 września 2015r.
Lista wiadomości