2018

Uchwała Nr LIV/520/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 Usta

 
Lista wiadomości