2018

Uchwała Nr LIV/519/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną dział

Uchwała Nr LIV/519/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków  i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego.

Uzasadnienie do uch. nr 519

Lista wiadomości