2018

Uchwała Nr LIII/513/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej

Uchwała Nr LIII/513/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Zimowej.

Uzasadnienie do uchw. 513

Zal nr 1

Zal nr 2

Zal nr 3

Lista wiadomości