2018

Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r., Uchwały Nr XLVI/451/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r., Zarządzenia Nr 292/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 lutego 2018r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.,Uchwały Nr XLVIII/466/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.,Uchwały Nr XLIX/473/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.,Uchwały Nr L/488/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.,Uchwały Nr LI/495/2018 rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany chwały budżetowej na 2018r.

Uzasadnienie do uch. 510

Zal nr 1

Zal nr 1a

Zal nr 2

Zal nr 2a

Zal nr 2b

Zal nr 4

Lista wiadomości