2018

Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium z wykonania budżetu za 2017r.

Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium  z wykonania budżetu za 2017r.
Lista wiadomości