2018

Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
Lista wiadomości