2018

Uchwała Nr LI/506/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/415/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania publiczn

Uchwała Nr LI/506/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/415/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2387P - ul. Szkolna w m. Plewiska.
Lista wiadomości