2018

Uchwała Nr LI/505/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez G

Uchwała Nr LI/505/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego. 
Lista wiadomości