2018

Uchwała Nr LI/504/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLIX/479/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII

Uchwała Nr LI/504/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLIX/479/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.

 

Lista wiadomości