2018

Uchwała Nr LI/503/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w o

Uchwała Nr LI/503/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Komorniki w roku 2018.
Lista wiadomości