2018

Uchwała Nr LI/500/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic

Uchwała Nr LI/500/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Pasieki i Kwiatowej.

Zał. nr 1

Lista wiadomości