2018

Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu  Rewitalizacji.
Lista wiadomości