2018

Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działek o nr ewid. 1220/1 i 1220/3, ob

Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości - działek o nr ewid. 1220/1 i 1220/3, obręb Plewiska, na okres dwudziestu pięciu lat na cel nierolniczy - elektrownię fotowoltaiczną.

 

Lista wiadomości