2018

Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorn

Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia  18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2018-2025, Uchwały Nr XLVI/452/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2025, Uchwały Nr XLVIII/467/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2025, Uchwały Nr XLIX/474/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2025.

Zał Nr 1

Zał Nr 2

Objaśnienia do uchwały

Lista wiadomości