2018

Uchwała Nr L/493/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych o

Uchwała Nr L/493/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń.
Lista wiadomości