2018

Uchwała Nr XLIX/486/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta gminy Komorniki do nabycia w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o gospodarowaniu nieruch

Uchwała Nr XLIX/486/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta gminy Komorniki do nabycia w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa , nieruchomości położonej w miejscowości Chomęcice, obręb Chomęcice, stanowiącej działki o nr ewid.: 374/15, 374/14, 374/3.
Lista wiadomości