2018

Uchwała Nr XLIX/483/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 262/7, obręb Chomęc

Uchwała Nr XLIX/483/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 262/7, obręb Chomęcice, na okres trzech lat.
Lista wiadomości