2018

Uchwała Nr XLIX/482/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 864/7, obręb Komorn

Uchwała Nr XLIX/482/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 864/7, obręb Komorniki, na okres jednego roku.
Lista wiadomości