2018

Uchwała Nr XLIX/481/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komo

Uchwała Nr XLIX/481/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki”.
Lista wiadomości