2018

Uchwała Nr XLIX/480/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie nieruchomości do Gminnej sieci kanalizacji deszczowej.

Uchwała Nr XLIX/480/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie nieruchomości do Gminnej sieci kanalizacji deszczowej.
Lista wiadomości