2018

Uchwała Nr XLIX/479/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez G

Uchwała Nr XLIX/479/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.
Lista wiadomości