2018

Uchwała Nr XLIX/478/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic

Uchwała Nr XLIX/478/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej.

Zal Nr 1

Lista wiadomości