2018

Uchwała Nr XLIX/476/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników w wyborach uzupełniających na lat

Uchwała Nr XLIX/476/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników w wyborach uzupełniających na lata 2018-2019 w kadencji trwającej od 2016 do 2019 r.
Lista wiadomości