2018

Uchwała Nr XLIX/475/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XLIX/475/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
Lista wiadomości