2018

Uchwała Nr XLVIII/471/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic:

Uchwała Nr XLVIII/471/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i Granicznej.

zal. do uch. mapa

Lista wiadomości