2018

Uchwała Nr XLVIII/470/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Komorniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib o

Uchwała Nr XLVIII/470/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Komorniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Lista wiadomości