2018

Uchwała Nr XLVIII/468/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzo

Uchwała Nr XLVIII/468/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.
Lista wiadomości