2018

Uchwała Nr XLVIII/467/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ko

Uchwała Nr XLVIII/467/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia  18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2018-2025, Uchwały Nr XLVI/452/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2025.

zal. nr 1 

zal. nr 2

objaśnienia do uch. 467

 

Lista wiadomości