2018

Uchwała Nr XLVIII/466/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 20

Uchwała Nr XLVIII/466/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r., Uchwały Nr XLVI/451/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r., Zarządzenia Nr 292/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 lutego 2018r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

zal. nr 1

zal. nr 1 a

zal. nr 2

zal. nr 2 a

zal. nr 2 b 

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 6

zal. nr 7

 

Lista wiadomości