2018

Uchwała Nr XLVII/464/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Komornikach i nadania mu

Uchwała Nr XLVII/464/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Komornikach i nadania mu Statutu.
Lista wiadomości