2018

Uchwała Nr XLVII/463/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sadowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Uchwała Nr XLVII/463/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sadowa" kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Uzasadnienie do uch. 463

zal. do uch. 463 mapa

Lista wiadomości