2018

Uchwała Nr XLVII/460/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic:

Uchwała Nr XLVII/460/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Grabowej.

zal. do uch. 460 mapa

Lista wiadomości