2018

Uchwała Nr XLVII/459/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/233/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporząd

Uchwała Nr XLVII/459/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXI/233/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Głuchowo wzdłuż drogi ekspresowej S5.

zal. do uch. 459 mapa

Lista wiadomości