2018

Uchwała Nr XLVII/458/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie

Uchwała Nr XLVII/458/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko  w rejonie ulic: 1 Maja i S. Stawnego.

zal. do uch. 458 mapa

Lista wiadomości