2018

Uchwała Nr XLVII/457/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy

Uchwała Nr XLVII/457/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej.

zal. do uch. 457

Lista wiadomości