2018

Uchwała Nr XLVII/455/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i N

Uchwała Nr XLVII/455/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  w rejonie ulic: Szreniawskiej i Nadrzecznej.

uzasadnienie do uch. 455 

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Lista wiadomości